• Skatinti Lietuvos žmones pažinti gimtojo krašto tradicinę kultūrą, ugdyti pagarbą lietuvių etninėms tradicijoms ir poreikį jas tęsti.
  • Atgaivinti senąsias vynuogininkystės tradicijas.
  • Suvienyti Lietuvos vynuogininkus, dalintis patirtimi bei naujovėmis vynuogininkystės srityje.
  • Populiarinti vynuogių auginimą Lietuvoje.
  • Populiarinti vyno bei midaus gamybą ir kelti vartojimo kultūrą.
  • Bendradarbiauti su tarptautinėmis vynuogininkų, vyndarių organizacijomis.
  • Skatinti kraštiečius įžvelgti Lietuvos etnines kultūros unikalumą, autentiškumą ir jos pagrindu ugdyti estetinę kultūrą.
  • Koordinuoti savo narių veiklą.
  • Atstovauti narių interesams ir juos ginti.